Ocenianie w 2016 roku

W 2016 roku egzaminatorzy ze wszystkich komisji będą oceniać rozwiązania zadań z matematyki w gimnazjum na ekranach swoich komputerów. 15 grudnia 2015 roku rozpoczynamy przygotowanie egzaminatorów do e-oceniania. Proszę o zapoznanie się z materiałami w kursie "Ocenianie matematyki w 2016 roku" (skrócona nazwa Matematyka 2016) i rozwiązanie quizu ćwiczeniowego, który zostanie otwarty 19 grudnia.

Loginem do kursu jest PESEL. Egzaminatorzy, którzy już logowali się kiedyś do kursu e-oceniania nadal wpisują hasło ustalone przez siebie, natomiast egzaminatorzy, którzy będą logować się do e-oceniania po raz pierwszy jako hasło wpisują numer ewidencyjny egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej i mają możliwość zmiany hasła w swoim profilu.