Kurs przygotowujący do oceniania matematyki w gimnazjum w 2018 roku.