W dniach 15 i 16 listopada b.r. odbył się drugi etap pilotażu e-oceniania. Doświadczeni egzaminatorzy, którzy tydzień wcześniej uczestniczyli w praktycznym ocenianiu na podstawie obrazów rozwiązań poszczególnych zadań uczniowskich prezentowanych na monitorze komputera (electronic marking) pełnili teraz role koordynatorów i przewodniczących zespołów egzaminatorów.

foto 1
Jeden z zespołów egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki podczas pracy

W pilotażu uczestniczyło łącznie prawie 350 egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki, obydwu części egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu ze wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych. Ćwiczenia praktyczne w ocenianiu rozwiązań egzaminacyjnych prezentowanych na ekranie komputera to jeden z końcowych modułów kursu, w którym uczestniczyli egzaminatorzy począwszy od 1 kwietnia 2008 roku. Kurs składał się zarówno z zająć prowadzonych stacjonarnie, jak i poprzez e-nauczanie z wykorzystaniem platformy MOODLE. Kierownikiem kursu i prowadzącą zajęcia dla egzaminatorów matematyki była Jadwiga Brzdąk z OKE w Jaworznie, dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej – Maria Michlowicz z OKE w Krakowie, egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej - Sabina Pawłowska z OKE w Warszawie i dla egzaminatorów sprawdzianu – Mariola Michalska z Gimnazjum nr 29 w Krakowie.

Ocenianie z wykorzystaniem sieci (electronic marking) było zarządzane i monitorowane przez 9-osobowy zespół pod kierownictwem Heather Mott (Project Manager DRS Data Services Limited) z Wielkiej Brytanii.

foto 2
Na zdjęciu członkowie zespołu: (od prawej) Jadwiga Brzdąk – wicedyrektor OKE w Jaworznie, Agata Siwik z OKE w Łomży,
Mariusz Sawicki z DRS, Heather Mott ekspert DRS i szefowa grupy administrującej e-ocenianiam podczas pilotażu,
Stewart Milne – ekspert informatyk z DRS oraz Irena Kulesz – wicedyrektor OKE w Gdańsku

foto 3
Zespół administrujący e-ocenianie podczas pilotażu wraz z członkami Zespołu Badawczego Projektu

Egzaminatorzy przez dwa dni pracowali w Krakowie w czterech ośrodkach oceniania. Prace maturalne z matematyki oceniało 82 specjalistów w pięciu pracowniach komputerowych w Technikum Komunikacyjnym.

foto 4
Zespół egzaminatorów matematyki. W pierwszym rzędzie pierwszy od prawej to Graham Hudson ekspert z DRS,
czwarta od lewej Jadwiga Brzdąk wicedyrektor OKE w Jaworznie, członek zespołu badawczego
w projekcie i kierownik kursu dla egzaminatorów matematyki

W zespole matematyki pracowała jako egzaminator Pani Irena Łaguna – Dyrektor OKE w Gdańsku

foto 5
Dyrektor OKE w Gdańsku, Pani Irena Łaguna w trakcie oceniania prac

Egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oceniali prace w Zespole Szkół Łączności.

foto 6
Większość zespołu oceniającego prace z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej
wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Łączności Antonim Borgoszem (pierwszy od prawej)
oraz z ekspertem z DRS Melanie Bull

W zespole egzaminatorów gimnazjalnych jednemu z zespołów przewodniczyła Pani wicedyrektor OKE w Łodzi Małgorzata Dutkiewicz-Świerzyńska.

foto 7
Wicedyrektor OKE w Łodzi Małgorzata Dutkiewicz-Świerzyńska w trakcie konsultacji

Pilotaż e-oceniania sprawdzianu odbywał się w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1. Uczestniczyło w nim 82 egzaminatorów w tym także pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

foto 8
Na zdjęciu eksperci Wydziału Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Helena Jędrasik i Jolanta Walczak w trakcie oceniana

W dniu 15 listopada pracujących przy komputerach egzaminatorów odwiedzili dyrektorzy trzech okręgowych komisji egzaminacyjnych. Była to okazja do bliższego zapoznania się z ideą e-oceniania i porozmawiania z egzaminatorami i ekspertami DRS.

foto 9
Dyrektor OKE w Krakowie – Lech Gawryłow i Dyrektor OKE we Wrocławiu – Wojciech Małecki podczas rozmowy z egzaminatorami
egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej

Pilotaż e-oceniania części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego odbywał się w Zespole Szkół Energetycznych. Tutaj też wspierał koordynatora e-oceniania (Bogumiłę Frąszczak z OKE we Wrocławiu) Steve Rowntree – ekspert DRS, który wraz z Heather Mott od kwietnia 2008 roku blisko współpracuje z zespołem badawczym projektu.

foto 10
Na zdjęciu powyżej Dyrektor OKE z Jaworzna w rozmowie z Stevem Rowntree

W trakcie dwudniowych praktycznych ćwiczeń 15 i 16 listopada, w które zaangażowani byli egzaminatorzy, dyrektorzy OKE, pracownicy CKE, dyrekcje i informatycy czterech szkół pełniących role ośrodków oceniania, eksperci z DRS oraz wiele innych osób przeżyliśmy wspólnie początek poznawania nowego sposobu oceniania. Wiele się nauczyliśmy pracując razem. Odkryliśmy wiele zalet oceniania w oderwaniu od papierowej pracy zdającego, ale i takie obszary, które warto udoskonalić zanim przystąpimy do wdrażania e-oceniania.

Na szczegółowe rezultaty tego złożonego logistycznie przedsięwzięcia musimy jeszcze poczekać. Zostaną one przedstawione w styczniu 2009 roku na konferencji podsumowującej pierwszy etap pilotażu.

Henryk Szaleniec
Koordynator projektu


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38