Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że 18 czerwca 2010 roku Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, popisała decyzję o uruchomieniu projektu Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania. Projekt jest realizowany przez CKE i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2007-2009 projektu Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych, w którym przeprowadzono pilotaż e-oceniania i przeszkolono 337 egzaminatorów do nowej technologii oceniania. Przeszkoleni egzaminatorzy dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy wezmą udział w przeprowadzeniu testowego oceniania oprogramowania. Celem projektu jest przygotowanie oprogramowania do modernizacji polskiego systemu egzaminów zewnętrznych poprzez wdrożenie oceniania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (electronic marking).
Celami szczegółowymi są:

 1. Przygotowanie oprogramowania, które zapewni: m.in.:‎ ‎
  • Skanowanie rozwiązań zadań otwartych,
  • ‎ ‎‎Tworzenie elektronicznych obrazów rozwiązań zadań,
  • ‎ ‎Rozdzielanie zadań między egzaminatorów i rejestrowanie przydzielonych punktów,
  • Pracę egzaminatora zarówno przy własnym komputerze w domu, jak i w pracowni komputerowej w ośrodku oceniania,
  • ‎Kontrolę jakości i zgodności punktowania rozwiązań, ‎
  • ‎Ustalanie wyników egzaminów.
 2. Przygotowanie proceduralno-prawnych rozwiązań, umożliwiających wprowadzenie zmiany technologii oceniania.
Projekt realizuje Zespół Wdrożeniowy w składzie:
 1. Jadwiga Brzdąk
 2. Andrzej Folwaczny
 3. Wojciech Małecki
 4. Jerzy Matwijko
 5. Łukasz Sanocki
 6. Henryk Szaleniec
 7. Grzegorz Terenowicz

zespol

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38