Szanowni Państwo!

W dniu 15 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się III konferencja Od oceniania tradycyjnego do e-oceniania w ramach projektu Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych – Monitorowanie efektu egzaminatora oraz przygotowanie wprowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (Electronic Marking) – PO Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

III konferencja foto

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu w latach 2007-2009 oraz nakreślenie kierunków działań związanych z wdrożeniem e-oceniania do polskiego systemu egzaminów zewnętrznych.

Członkowie zespołu badawczego zaprezentowali rezultaty projektu:

  1. Przewidywane zmiany, które mogą towarzyszyć wdrożeniu e-oceniania – Jadwiga Brzdąk,
  2. Monitorowanie efektu egzaminatora podczas oceniania tradycyjnego i oceniania z wykorzystaniem technologii informatycznej – Dorota Węziak-Białowolska,
  3. Zgodność organizacyjna i prawna oceniania tradycyjnego i oceniania z wykorzystaniem technologii informatycznej – Andrzej Folwaczny,
  4. Techniczna gotowość szkół do roli ośrodków e-oceniania – Wojciech Małecki.

Henryk Szaleniec, koordynator projektu, przedstawił założenia procesu wdrażania oceniania z wykorzystaniem technologii informatycznej w Polsce w kontekście celów strategicznych systemu egzaminów zewnętrznych.

Podczas konferencji odbyły się także sesje panelowe będące kontynuacją rozpoczętej on-line dyskusji w czterech grupach tematycznych:

  1. rozwój i doskonalenie metod konstruowania arkuszy egzaminacyjnych (z uwzględnieniem e-oceniania i szkolenia autorów) – moderator Iwona Kowalska,
  2. rozwój metodyki oceniania z uwzględnieniem szerokich możliwości e-oceniania (ustalenie zasad, szkolenie egzaminatorów) – moderator Maria Michlowicz,
  3. rozwój i doskonalenie zarządzania ocenianiem w tym uwzględnienie możliwości monitorowania jakości punktowania, które pojawiają się przy zastosowaniu e-oceniania – moderator Elżbieta Modrzewska,
  4. rozwój i doskonalenie przetwarzania danych egzaminacyjnych z uwzględnieniem e-oceniania (zbieranie, przetwarzanie, przesyłanie danych, monitorowanie jakości procesów, raportowanie rezultatów itp.) – moderator Grzegorz Terenowicz.


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38