Szanowni Państwo!

Dnia 27 stycznia 2009 roku w godzinach od 10.00 do 15.30, w Warszawie w centrum konferencyjnym KOARA przy ul. Poligonowej 30 odbyła się II konferencja Od oceniania tradycyjnego do e-oceniania w ramach projektu „Monitorowanie efektu egzaminatora oraz przygotowanie wprowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (Electronic Marking) – PO Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2. poświęcona prezentacji wyników pilotażu e-oceniania przeprowadzonego w 2008 roku.

foto zespół badawczy
II Konferencja „Od oceniania tradycyjnego do e-oceniania”. Koordynator projektu, Henryk Szaleniec, przedstawia w swoim wystąpieniu zespół badawczy.

Konferencję uświetnili swoim udziałem przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej – Podsekretarz Stanu prof. Zbigniew Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Dorota Lewandowska oraz Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mirosław Sawicki. Zagranicznych partnerów projektu, firmę DRS (Data & Research Service Limited - wiodący dostarczyciel systemów e-oceniania) z Wielkiej Brytanii, reprezentowali Graham Hudson, Steve Rowntree, Heather Mott oraz Brian Carbarns.


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38