W dniach 8 i 9 listopada 2008 roku, 24 doświadczonych egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki, obydwu części egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po raz pierwszy spróbowało oceniać rozwiązania zdających w inny, niż dotychczas sposób.

PZE Kraków 8.11.2008
Na zdjęciu: przewodniczący zespołów e-oceniania, eksperci z DRS: Steve Rowntree, Heather Mott
oraz koordynatorzy projektu Henryk Szaleniec i Jadwiga Brzdąk

Ten sam zespół specjalistów ze wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju, w dniach 15 i 16 listopada br. będzie przewodniczył i monitorował ocenianie z wykorzystaniem sieci (electronic marking). W ramach pilotażu, tak zwanego e-oceniania 350 egzaminatorów z całego kraju z wymienionych powyżej czterech egzaminów, będzie oceniało – dysponując nie całymi pracami zdających, jak to miało miejsce do tej pory – lecz na podstawie obrazów rozwiązań poszczególnych zadań uczniowskich prezentowanych na monitorze komputera. Do pilotażowego e-oceniania zostały wybrane prace z 2007 roku. Egzaminatorzy przez dwa dni będą pracować w Krakowie w czterech ośrodkach oceniania zlokalizowanych w: Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, Zespole Szkół Łączności, Zespole Szkół Energetycznych i Technikum Komunikacyjnym. W każdym ośrodku zlokalizowany został jeden egzamin, z którego prace będą ocenianie w pięciu pracowniach komputerowych.

System e-oceniania został już na dużą skalę wprowadzony między innymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia, jakie zdobyły w tym obszarze cztery duże komisje egzaminacyjne w tych krajach (AQA, OCR i EDEXCEL – Wielka Brytania; ETS – Stany Zjednoczone), są nie do przecenienia. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych w tych krajach badań można stwierdzić, że przejście od oceniania tradycyjnego do e-oceniania wiąże się nie tylko ze zmianą organizacji procesu przygotowania prac do oceniania, ale również poprawia jego jakość. Badanie wpływu zmiany procesu oceniania na jego jakość pokazało, że jeśli tylko zmiana ta nie pociąga za sobą zmiany w obszarze sposobu przygotowania egzaminu, to pozwala zachować jego pierwotną trafność i podnieść jego rzetelność.

W trakcie pilotażu zespół kierujący projektem będzie pracował wraz z sześcioma angielskimi ekspertami z DRS Milton Keynes. DRS – Data Service Limited jest wiodącym dostarczycielem systemów e-oceniania w Wielkiej Brytanii. Zapewnia serwis e-oceniania między innymi dla jednej z największych komisji egzaminacyjnych w Wielkiej Brytanii AQA.

Wizyta 23.09.2008
Na zdjęciu zespół egzaminatorów przygotowywanych w DRS do administrowania ocenianiem podczas pilotażu.

Rezultaty prowadzonego pilotażu będą przedmiotem konferencji, która jest planowana na 15 stycznia 2009 r. w Warszawie.

W 2009 roku do pilotażu e-oceniania zostanie włączonych pięć egzaminów maturalnych: język angielski, biologia, chemia, geografia i fizyka.

Henryk Szaleniec
Koordynator projektu

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38