Szanowni Państwo!

Od podpisania przez Panią Katarzynę Hall, Ministra Edukacji Narodowej, decyzji o uruchomieniu projektu Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania minął już rok. Projekt ten realizowany jest przez CKE i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.

Cel projektu, czyli przygotowanie oprogramowania do modernizacji polskiego systemu egzaminów zewnętrznych poprzez wdrożenie oceniania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (electronic marking), jest coraz bliższy osiągnięcia.

Efektem dotychczasowej pracy zespołu wdrożeniowego i pracowników CKE wspomagających zespół jest między innymi:

  • przygotowanie specyfiki oprogramowania, podpisanie umowy (z firmą RM Education) na wykonanie oprogramowania do e-oceniania,
  • przeprowadzenie – z udziałem ponad 23 egzaminatorów i ekspertów testowania pierwszej wersji oprogramowania,
  • opracowanie propozycji modyfikacji przepisów prawa i rozwiązań organizacyjnych dostosowujących system egzaminów zewnętrznych do e-oceniania,
  • przygotowanie szkoleń dla egzaminatorów sprawdzających prace w trybie e-oceniania.

Plany na wrzesień 2011 roku, to przygotowanie trenerów do szkolenia egzaminatorów w zakresie e­oceniania i przygotowanie specjalistów do zarządzania sesją oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

W listopadzie planowane jest pilotażowe wdrożenie nowej technologii do oceniania prac egzaminacyjnych z próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki i języka polskiego oraz sprawdzianu i egzaminu maturalnego z matematyki z zastosowaniem arkuszy z 2010 roku. To duże wyzwanie. Po dziesięciu latach doświadczeń w zakresie tradycyjnego oceniania w egzaminach zewnętrznych, próbujemy rozwiązań, które od kilku lat są stosowane w zaawansowanych systemach egzaminacyjnych.

W latach 2012 -2013 podjęte zostaną prace mające na celu wdrożenie e-oceniania w sesji egzaminacyjnej. Wybór egzaminu ocenianego po raz pierwszy w nowej technologii, nastąpi po uwzględnieniu doświadczeń próbnego wdrożenia w listopadzie 2011 roku.

Na zdjęciu poniżej zespół ekspertów i specjalistów RM Education podczas testowania wersji beta oprogramowania.

testowanie

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38