Ocenianie na ekranie

Tak można nazwać wydarzenie, które miało miejsce w Krakowie 19 i 20 listopada 2011 r. Było ono poprzedzone poznawaniem oprogramowania scoris Assessor online w trybie treningowym dostępnym dla przeszło 300 egzaminatorów ze wszystkich OKE już od 4 listopada. Finałem było ocenianie reszty przydzielonych prac przy domowym komputerze, które zakończyło się w piątek 25 listopada. Obecnie trwa analiza przebiegu sesji e-oceniania i analiza monitorowania rzetelności punktowania. Przygotowywany jest projekt wdrożenia na lata 2012 - 2013.

helpdesk1
Zespół pomocy pierwszej linii dla egzaminatora w akcji

Pilotaż e-oceniania obejmował punktowanie rozwiązań zadań otwartych z 4 egzaminów na ekranie komputera i umożliwił przeszkolenie pierwszej grupy egzaminatorów, którzy w przyszłości będą mogli wykorzystać swoje umiejętności do szkolenia kolejnych grup egzaminatorów podczas wdrażania oceniania z wykorzystaniem technologii informatycznej. Jednocześnie sprawdzana była w działaniu finalna wersja aplikacji scoris Assessor przygotowana i dostosowana dla polskiego systemu egzaminów zewnętrznych przez angielską firmę RM Education.

Zarówno pilotaż, jak i szkolenie, które koordynowała Jadwiga Brzdąk (wicedyrektor OKE w Jaworznie i członek zespołu wdrożeniowego) obejmowały prawie wszystkie aspekty przygotowania i przeprowadzenia sesji oceniania dla czterech egzaminów. Do tych działań eksperci RM Education począwszy od sierpnia przygotowywali kadrę przewodniczących zespołów e-oceniania, koordynatorów oceniania dla 4 egzaminów, zespół pomocy dla egzaminatorów (tzw. helpdesk pierwszej linii), zespół pomocy technicznej (helpdesk drugiej linii).

szkola1

Eksperci RM Education z wizytą w zespole oceniającym

szkola2

Szczególną rolę w przygotowaniu sesji e-oceniania i jej przeprowadzeniu odegrał menadżer sesji. Rola ta przypadła członkowi zespołu wdrożeniowego Andrzejowi Folwacznemu - kierownikowi Wydziału Organizacyjnego-Administracyjnego OKE w Jaworznie. Główna część szkolenia i pilotażu, która miała miejsce 19 i 20 listopada odbyła się w 20 pracowniach komputerowych 4 krakowskich szkół:

  1. Sprawdzian - w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1,
  2. Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej - w Zespole Szkół Energetycznych,
  3. Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej - w Zespole Szkół Łączności,
  4. Egzamin maturalny z matematyki - w Zespole Szkół Komunikacyjnych.

Centrum zarządzania sesją podczas oceniana w pracowniach komputerowych zlokalizowane było w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, gdzie od poniedziałku 14 listopada do niedzieli trwało także szkolenie informatyków ze wszystkich OKE - tzw. wsparcie techniczne. W czasie sesji pilotażowej odbyli oni swoją pierwszą praktykę. Umiejętności tego zespołu będą miały szczególne znaczenie w procesie wdrażania e-oceniania.

inf1 inf2
Zespół informatyków i eksperci RM w trakcie świadczenia pomocy technicznej podczas pilotażu
zespol pl-en
Polsko-angielski zespół zarządzający sesją pilotażową

IV Konferencja Od oceniania tradycyjnego od e-oceniania odbędzie się 8 grudnia w Warszawie. Konferencja będzie podsumowaniem kolejnego etapu projektu oraz rozpoczęciem nowego rozdziału - wdrożenia oceniania na ekranie w polskim systemie egzaminów zewnętrznych. Konferencję poprzedzą wspólne warsztaty zespołu wdrożeniowego i zespołu ekspertów RM Education.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38