Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że 15 maja 2012 roku Pani Minister Joanna Berdzik podpisała decyzję o uruchomieniu projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania. Projekt jest realizowany przez CKE i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Projekt stanowi kontynuację projektów koordynowanych przez dr. Henryka Szaleńca, w latach:

 • 2007-2009 Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych, w którym przeprowadzono pilotaż e-oceniania i przeszkolono 337 egzaminatorów do nowej technologii oceniania,
 • 2010-2011 Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania w ramach którego zakupiono aplikację scoris do oceniania prac egzaminacyjnych na ekranie monitora, przeprowadzono pilotaż e-oceniania, podczas którego 337 egzaminatorów, przewodniczących i innych ekspertów wykorzystało system scoris do e-oceniania.
Celem głównym nowego projektu jest wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych. Projekt obejmuje:
 1. Przygotowanie kadry do e-oceniania prac egzaminacyjnych, czyli przeszkolenie egzaminatorów, przewodniczących zespołów egzaminatorów, koordynatorów egzaminów, menedżerów sesji oceniania i informatyków odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie aplikacji.
 2. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z matematyki (sesja poprawkowa 2012) i z egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki (sesja główna 2013).
 3. Zorganizowanie warunków technicznych do e-oceniania.
 4. Wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania.
 5. Przygotowanie proceduralno-prawnych rozwiązań, umożliwiających wprowadzenie zmiany technologii oceniania.
Projekt zmierza do zastąpienia obecnego sposobu oceniania papierowych prac egzaminacyjnych przez ocenianie elektroniczne przy równoczesnym wdrożeniu systemu kontroli jakości oceniania.
Projekt realizuje Zespół Wdrożeniowy w składzie:
 1. Jadwiga Brzdąk - koordynator
 2. Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska
 3. Andrzej Folwaczny
 4. Przemysław Kuś
 5. Marek Magdziak
 6. Elżbieta Modrzewska
 7. Tomasz Pluta
 8. Łukasz Sanocki
 9. Grzegorz Terenowicz
 10. Andrzej Zwolski
 11. Justyna Biel



Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 listopad 2014, 12:38