VI Konferencja Od tradycyjnego oceniania do e-oceniania i pozostałe informacje

Szanowni Państwo!

W dniu 4 grudnia 2013 roku w ramach projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e- oceniania, POKL, Priorytet III, Działanie 3.2. odbyła się w Warszawie VI konferencja z cyklu Od tradycyjnego oceniania do e-oceniania

Konferencja adresowana była do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, IBE, Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli.

k1

Celem konferencji było posumowanie dotychczasowych osiągnięć projektu oraz nakreślenie perspektywy wdrażania e-oceniania w polskim systemie egzaminacyjnym.

Program konferencji:

 1. Osiągnięcia projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania – Jadwiga Brzdąk, koordynator projektu
 2. E-ocenianie na świecie – Marek Magdziak
 3. Model zarządzania jakością e-oceniania z trzech poziomów
  • koordynatora krajowego – Elżbieta Modrzewska
  • koordynatora OKE – Jerzy Borkowicz
  • przewodniczącego zespołu egzaminatorów – Władysław Mąsior
 4. E-ocenianie oczami egzaminatora –Aleksandra Czudziak, Dorota Roman - Jurdzińska
 5. Aspekty wprowadzania zmiany technologii oceniania
  • Przygotowanie kadry – Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska,
  • Przygotowanie systemu informatycznego - Przemysław Kuś,
  • Podział kompetencji w systemie egzaminacyjnym - Andrzej Folwaczny
 6. Podsumowanie – Jadwiga Brzdąk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami, które są dostępne w zakładce Materiały i linki, VI Konferencja
k2 k3

Szkolenia ekspertów i egzaminatorów


W okresie od czerwca do połowy listopada 2013 roku przeprowadzono szkolenia 621 grup egzaminatorów, trenerów i ekspertów zarządzających e-ocenianiem.

Rekrutacja na szkolenia miała zróżnicowany przebieg, inny dla ekspertów, trenerów oraz dla egzaminatorów (dopasowany do specyfiki zadań poszczególnych funkcji). Ekspertów rekomendowali dyrektorzy poszczególnych OKE. W efekcie z każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej w szkoleniu uczestniczyli: koordynator gimnazjalny matematyki, koordynator maturalny matematyki, wyznaczony menedżer, co najmniej dwóch informatyków oraz osoby wspierające egzaminatorów w czasie korzystania z aplikacji scoris (helpdesk).

Trener logował się poprzez stronę internetową www.e-ocenianie.com. Jednak informacja docierała do osób spełniających określone wymagania. Rekrutacja egzaminatorów do poszczególnych grup szkoleniowych przeprowadzona została drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy www.e-ocenianie.com. Zainteresowani logowali się i deklarowali udział w zajęciach w określonym terminie i ośrodku szkoleniowym.

Zespół Wdrożeniowy opracował materiały szkoleniowe, które zapewniły nabycie i doskonalenie kompetencji przez poszczególne grupy uczestników szkoleń.

W dniach 22-23 czerwca 2013 r. zorganizowano szkolenia dla kadry zarządzającej - EKSPERTÓW. Te szkolenia prowadzone były przez przedstawicieli Zespołu Wdrożeniowego w ośrodkach zlokalizowanych w Warszawie i odbywały się w ciągu dwóch dni: w sobotę (9 godzin) i w niedzielę (7 godzin). Przeszkolono:
 1. 10 menedżerów,
 2. 9 koordynatorów GM,
 3. 9 koordynatorów MMA,
 4. 20 informatyków (12 zaawansowanych i 8 początkujących)
 5. 16 osób tworzących zespół helpdesk.
W kolejne 3 weekendy lipca przeszkolono 137 trenerów (76 trenerów MMA oraz 61 trenerów GM). Następnie trenerzy szkolili przydzielone im grupy egzaminatorów wg programu i scenariusza opracowanego przez Zespół Wdrożeniowy.

Szkolenia dla egzaminatorów zorganizowano w 49 miejscowościach na terenie całej Polski. Ośrodki były zlokalizowane w szkołach, które dysponowały odpowiednio wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Uwzględniano tutaj zarówno liczbę komputerów jak i ich wyposażenie i szybkość łącza internetowego.

Szkolenia dla egzaminatorów odbywały się dwuetapowo - stacjonarne w pracowni komputerowej (sobota lub niedziela) oraz on-line (kolejny poniedziałek i wtorek), podczas którego uczestnicy mieli dostęp do systemu scoris za pośrednictwem Internetu i komputerów domowych. Egzaminatorzy korzystali z zainstalowanego na komputerach oprogramowania scoris Assessor, które za pośrednictwem Internetu komunikuje się z centralnym serwerem i pobiera obrazy prac do oceny, a następnie przekazuje tą samą drogą wyniki pracy egzaminatorów.


W sumie przeszkolono:

  • 188 osób na szkoleniach 2-dniowych (eksperci i początkujący informatycy
  • 12 osób na szkoleniu 4-dniowym (zaawansowani informatycy)
  • 8926 na szkoleniach 1-dniowych stacjonarnych (Egzaminatorów MMA 3998 osób, Egzaminatorów GM 5066 osób)
szkolenia1 szkolenia1
szkolenia1 szkolenia1

wizyta sqa

Wizyta studyjna w SQA

W dniach 14-17 października 2013 Zespół Wdrożeniowy oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wzięli udział w wizycie studyjnej w szkockiej komisji egzaminacyjnej - Scottish Qualifications Authority, Glasgow, Wielka Brytania.
Wizyta była nastawiona na wymianę doświadczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem sesji e-oceniania oraz skutecznym zarządzaniem sesją e-oceniania.
Przedstawiciele SQA przedstawili sposób wdrażania systemu e-oceniania w Szkocji oraz plany związane z zastosowaniem e-oceniania w kolejnych egzaminach (cel: objęcie e-ocenianiem 70% arkuszy egzaminacyjnych).
Z doświadczeń SQA wynika, że wdrażanie e-oceniania do systemu egzaminacyjnego wiąże się z koniecznością współpracy z wieloma środowiskami, w tym władzami oświatowymi.
Wizyta w SQA przekonała nas do słuszności wprowadzania e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych zapewniającego wysoką jakość i porównywalność oceniania prac egzaminacynych.


Sesja e-oceniania prac egzaminu gimnazjalnego z matematyki

We wrześniu 2013 roku odbyła się sesja e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki z wykorzystaniem aplikacji scoris i Internetu do oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych na ekranie komputera egzaminatora.

W celu zapewnienia wysokiej jakości oceniania wszystkich prac przygotowując sesję wydzielono dwa niezależne komponenty:
 1. Standardowy - arkusze uczniów bez dysfunkcji zostały podzielone na 3 grupy zadań – każde zadanie otwarte stanowiło jedną grupę zadań.
  • zadanie 21 – 3 punkty
  • zadanie 22 – 2 punkty
  • zadanie 23 – 4 punkty
 2. Dyslektycy - wszystkie zadania w arkuszach zdających z dysleksją były oceniane, jako jedna grupa zadań.
Harmonogram oceniania w sesji:
Sesja kwalifikacyjna dla PZE 18 września
Sesja ćwiczeniowa i kwalifikacyjna dla egzaminatorów 20 września
Sesja e-oceniania 21-25 września
Zamknięcie sesji 26 września

W sesji zastosowano wszystkie dostępne w scoris narzędzia składające się na procesy kontrolne:
 1. sesja ćwiczeniowa, w której egzaminatorzy sprawdzają umiejętność stosowania modelu punktowania - 8 zadań,
 2. sesja kwalifikacyjna, polegająca na poprawnym ocenieniu przez egzaminatora próbki zadań kontrolnych - 6 zadań,
 3. proces kontroli jakości, czyli ocenianie dostarczanych egzaminatorom losowo zadań kontrolnych w ilości równej 10 % liczby sprawdzanych prac t.j. - od 64 do 79 zadań, zależnie od liczby sprawdzanych zadań w grupie.
W sesji e-oceniania pracowało: 1 577 egzaminatorów w 98 zespołach, oceniając prace standardowe oraz 197 egzaminatorów w 12 zespołach, oceniając prace uczniów z dysleksją.
W trakcie sesji egzaminacyjnej egzaminatorzy ocenili łącznie 1120574 grup zadań.

Nad jakością oceniania czuwało 110 przewodniczących oraz 9 koordynatorów merytorycznych. Zarządzanie miało charakter ogólnopolski, tzn. koordynatorzy monitorowali prace zespołów nie tylko ze swojej komisji, ale także z innych komisji. Pozwoliło to na ograniczenie regionalnego charakteru oceniania.

System został zaakceptowany przez znakomitą większość uczestników.

Czy rekomendujesz e-ocenianie jako nową formę oceniania prac egzaminacyjnych?
ankieta

Rozpoczęły się szkolenia e-egzaminatorów

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

uprzejmie informuję, że w ramach projektu 1. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, rozpoczęły się szkolenia ekspertów i egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz egzaminu maturalnego z matematyki.Szkolenia będą prowadzone w miesiącach od lipca do listopada. Celem szkoleń jest wyposażenie egzaminatorów w umiejętność posługiwania się aplikacją scoris assessor do oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych na ekranie komputera.

Do zorganizowania i przeprowadzenia tych szkoleń została w drodze przetargu wybrana firma BC1 z Katowic (www.bc1.pl). Rekrutacja zainteresowanych szkoleniem egzaminatorów odbywa się elektronicznie na platformie www.e-ocenianie.com. Do zalogowania należy posłużyć się numerem ewidencyjnym egzaminatora właściwego egzaminu.

Uwaga: Program szkolenia dla egzaminatorów gimnazjalnych i maturalnych jest ten sam, różne są jedynie zadania do oceny. Nie należy zatem wpisywać się na szkolenie dla obu egzaminów, mając do nich uprawnienia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia będzie honorowane w przyszłości podczas powoływania egzaminatorów do e-oceniania prac z matematyki o ile egzaminator jest wpisany do ewidencji egzaminatorów danego egzaminu w danej OKE.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!


V Konferencja Od tradycyjnego oceniania do e-oceniania

Szanowni Państwo!
W dniu 20 lutego 2013 roku w Warszawie odbyła się V konferencja Od tradycyjnego oceniania do e-oceniania w ramach projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania, POKL, Priorytet III, Działanie 3.2.
Konferencja adresowana była do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, IBE, CIE, Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli.
Konferencję zaszczycił swoją obecnością Pan Minister Maciej Jakubowski, Pani Ewa Rudomino, wicedyrektor CKE oraz dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia z wdrażania e-oceniania w polskim i angielskim systemie egzaminów zewnętrznych oraz perspektywa wdrażania e-oceniania w naszym kraju.
W programie konferencji:

 1. Cele i założenia projektu a dotychczasowe efekty – Jadwiga Brzdąk, koordynator projektu
 2. Deploying e-Marking on a national scale - (Wdrożenie e-oceniania na skalę krajową – studium przypadku Sukces przejścia od tradycyjnego oceniania do e-oceniania w Cambridge Assessment) – Brendon Kavanagh, RM Education
 3. Model zarządzania jakością e-oceniania – Elżbieta Modrzewska
 4. Logistyka procesów e-oceniania – Andrzej Folwaczny, Dorota Roman-Jurdzińska
 5. Szkolenia egzaminatorów i proces wspierania egzaminatorów podczas sesji – Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Marek Magdziak, Andrzej Zwolski
 6. Techniczne aspekty e-oceniania – Grzegorz Terenowicz, Przemysław Kuś
 7. Perspektywy e-oceniania w polskim systemie egzaminów zewnętrznych – Jadwiga Brzdąk, Martin Adams (RM Education)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami, które są dostępne w zakładce Materiały i linki, V Konferencja

V konferencja minister
V konferencja

Sesja e-oceniania prac egzaminacyjnych z poprawkowej matury z matematyki

W dniach 8-15 grudnia 2012 roku w ramach projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania została przeprowadzona sesja e-oceniania. Podczas sesji oceniono (powtórnie) 34000 prac z poprawkowej matury z matematyki 2012.

Sesja zakończyła się sukcesem. System scoris został zainstalowany i uruchomiony przez informatyków z Zespołu Wdrożeniowego. Polska firma Digital Center poradziła sobie ze skanowaniem prac i udostępnieniem obrazów tych prac w sposób bezpieczny.

Podczas sesji wszystkie prace zostały ocenione przez egzaminatorów, którzy w pierwszy dzień sesji (8 grudnia) pracowali w 8 ośrodkach e-oceniania mając zapewnione wsparcie on-line pierwszej linii pomocy, koordynatorów merytorycznych oraz informatyków (2. linia pomocy), którzy rozwiązywali problemy zgłaszane przez egzaminatorów. W kolejne 3 dni egzaminatorzy pracowali w domu przy prywatnych komputerach.

Cały czas menedżer, koordynatorzy, ekspert ds. jakości oceniania i informatycy z Zespołu Wdrożeniowego monitorowali przebieg sesji: postęp oceniania, jakość oceniania przez poszczególnych egzaminatorów, funkcjonowanie Zadań kontrolnych, itp. System scoris umożliwia generowanie raportów umożliwiających wieloaspektowe analizy.

Zdaniem uczestników sesji:

 • Egzaminatorzy nie muszą sumować przyznawanych za poszczególne elementy rozwiązania punktów – system robi to za egzaminatora, znika niebezpieczeństwo błędu.
 • Brak dokumentacji – ani egzaminator, ani przewodniczący zespołu egzaminatorów nie wypełniają żadnych protokołów, formularzy, itp.
 • Ocenianie zadaniami umożliwia specjalizację egzaminatorów i zapewnienie wyższej porównywalności punktowania,
 • Systematyczna kontrola jakości zapewniająca egzaminatorowi i przewodniczącemu zespołu egzaminatorów, a także koordynatorowi egzaminu natychmiastową informację zwrotną.
 • Kontrola jakości na poziomie poszczególnych zadań, przyznanie błędnej liczby punktów za rozwiązanie zadania weryfikującego powoduje odsunięcie egzaminatora od oceniania rozwiązań tego zadania przez innych zdających.
 • Koordynatorzy egzaminu mają możliwość monitoringu postępu prac na bieżąco, w czasie rzeczywistym.
 • Egzaminator koncentruje się na ocenianiu jednego zadania w danym momencie - zapewnia to lepszą jakość sprawdzania.
 • Żaden egzaminator nie jest w stanie ustalić danych ucznia, którego pracę ocenia.
Centrum zarzadzania
Centrum zarządzania
ocenianie
Ocenianie w ośrodkach


Warsztaty dla egzaminatorów

sosnowiec krakow1


1 grudnia w ośmiu ośrodkach (Gdańsk, Kraków, Łomża, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Warszawa, Wrocław) na terenie poszczególnych OKE zostały przeprowadzone warsztaty dla egzaminatorów, przygotowujące do sesji e-oceniania prac poprawkowej matury z matematyki.
W czasie warsztatów przewodniczący zespołów egzaminatorów (przygotowani do prowadzenia zajęć tydzień wcześniej) uczyli egzaminatorów, jak pobrać i zainstalować aplikację scoris assessor, jak się zalogować i rozpocząć ocenianie kolejno: w trybie ćwiczeniowym, kwalifikacyjnym i oceniania. Każdy z uczestników miał także szansę oceniania prac egzaminacyjnych w domu.
W warsztatach uczestniczyło 354 egzaminatorów pracujących w 24 zespołach.
Zdaniem uczestników system obsługujący e-ocenianie jest przyjazny dla użytkownika.


Spotkanie zespołu z ekspertami

W dniach 23 i 24 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie przygotowujące do sesji e-oceniania.
Członkowie zespołu przygotowali i przeprowadzili warsztaty dla 47 uczestników w 4 grupach: koordynatorów i menedżerów, przewodniczących, ekspertów Helpdesku i informatyków. Ćwiczenia praktyczne umożliwiły wszystkim grupom poznanie działania aplikacji scoris z różnych poziomów użytkownika i w poszczególnych trybach kwalifikacji. Ponadto, omówiono zasady organizacji i zadania poszczególnych uczestników podczas sesji e-oceniania, a także zasady komunikacji w systemie i korzystania z aplikacji HESK.
z1z2Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 grudzień 2014, 12:05